Dotacje Unijne i rozwój

Wdrożenie innowacyjnej technologii fleksodruku przez firmę Admark Michał Stężewski z Gniewkówca

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy ADMARK Michał Stężewski poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu fleksodruku (innowacyjność produktowa na poziomie światowym). Przedmiotem projektu jest zakup maszyny fleksograficznej, która umożliwi maksymalizację produktywności, zyskowności, zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym udoskonaleniu oferty dzięki wdrożeniu innowacyjnego procesu fleksodruku. Zostanie dokonana zasadnicza zmiana procesu produkcji zadrukowywanych etykiet i folii poprzez istotną zmianę parametrów technicznych i funkcjonalnych procesu produkcji etykiet na skutek wykorzystania najnowszych osiągnięć w branży fleksograficznej.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano wdrożenie ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii i bardziej efektywne wykorzystanie surowców.
Wartość projektu: 3 725 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 048 750,00 zł